Leiding door ondersteuning van het groepsproces

De samenwerking in een groep loopt soms moeizaam. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak is er sprake van belemmerende gedachten. Die kunnen niet alleen bij een individu, maar ook bij groep de overhand krijgen.  Afgelopen week viel mij op hoe vaak dit eigenlijk voorkomt. Hoe kun je in zo’n situatie de juiste ondersteuning bieden?
Stress op het werk
In een van de teams waar ik enkele jaren geleden leiding aan gaf was bezorgdheid over de hoge werkdruk. Er kwamen steeds spoedklussen binnen en een goede planning bood geen soelaas. Bij medewerkers bleef het gevoel: wij kunnen dit niet aan.
Door samen een overzicht te maken van alle werkzaamheden, met elkaar prioriteiten te stellen en het werk te verdelen, ontstond er overzicht en kon men alles weer in proportie zien. De paniek was weg, maar het gevoel dat men het niet aankan bleef. Dit werd mede gevoed door recente kritiek die meewerkers in het team hadden gekregen.
Groepsproces
Een onuitgesproken gedachte was: wij voldoen niet aan de verwachtingen. Wij doen het nooit goed genoeg. We hebben toen stilgestaan bij vragen als: Waar zijn we goed in als team? Waar vinden we dat anderen het beter doen? Wat geeft ons energie? Waarin blinken we uit en waar worden onze klanten blij van? Het negatieve beeld veranderde in een heel positief en gezamenlijk gedeeld beeld van de eigen kwaliteiten. Het uitspreken van waardering naar elkaar zorgde voor meer ondersteunende gedachten. Dit gaf zelfvertrouwen en energie om met elkaar te gaan voor meer kwaliteit en klantwaarde.
Stress-comic-by-Randy-Glasbergen
Zo helpt de Rationeel Emotieve Theorie om belemmerende gedachten om te zetten in ondersteunende gedachten, ook in groepsverband. Door in de groep stil te staan bij oorzaken van stress en negatieve gevoelens en vervolgens vragen te beantwoorden over wat kan er mis gaan ontstaat een realistischer en gedeeld beeld van de werkelijkheid. Vervolgens kunnen er mogelijkheden en scenario’s worden benoemd, die zorgen voor een gezamenlijk, positief toekomstbeeld. En ieder kan daar op zijn manier aan bijdragen om dit beeld te realiseren.