Wat is well-being en mindfulness?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is “well-being” wat anders dan “geluk”. Geluk kan komen en gaan in een moment, terwijl well-being een meer stabiele staat van zijn is. Het is een gevoel tevreden te zijn met wat er is. Mindfulness kan helpen om een staat van well-being te verkrijgen en behouden. Ook lichaamswerk en massage kunnen daaraan bijdragen.

Mindfulness is een vorm van tijdsbesteding, waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten. De oorsprong van mindfulness ligt in de “vipassana” meditatie, een  boeddhistische methode, die erop gericht is de beoefenaar te brengen tot een ervaring van het bestaan zoals dit werkelijk is.

meditation

De term ” mindfulness” is geïntroduceerd door Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik  die tijdens de Vietnamoorlog werd verbannen en in Frankrijk ging wonen.  Net als talrijke boeddhistische monniken (zoals Saya Gyi U Ba Khin en S.N. Goenka) uit Thailand en Myanmar onderwees hij vipassana en maakte deze technieken toegankelijk voor westerlingen.

Jon Kabat-Zinn

Grondlegger van mindfulness is de Amerikaan Dr. Jon Kabat-Zinn, Emeritus Hoogleraar moleculaire biologie aan deUniversity of Massachusetts Medical School. Hij haalde als eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context en ontwikkelde een acht weken durende training voor stressvermindering: “mindfulness based stress reduction” (MBSR).

jon-kabat-zinn

Alhoewel hij meditatie zowel in Azië als in de Verenigde Staten geleerd heeft , ziet hij zichzelf niet als boeddhist, maar beschouwt hij zichzelf liever als wetenschapper. Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness door artsen, coaches en psychotherapeuten.

mindfulness-spreuk-jon-kabat-zinn

De MBSR-methode, die in het Nederlands ook wel aandachttraining wordt genoemd, bevat elementen, die ontleend zijn uit zen en yoga, en wordt . Als therapievorm wordt MBSR gebruikt ter bestrijding van piekeren, depressie, pijn en burn-out.

 

Effecten van mindfulness

Uit een grote meta-analyse van 47 klinische studies, waarbij de deelnemers gemiddeld acht weken lang maximaal 40 minuten per dag aan mindfulnessmeditatie deden, bleek er afname te zijn van angst, depressies en pijn. Uit andere recent onderzoeken blijkt mindfulness ook zeer geschikt voor vergroting van effectiviteit en verbetering van de samenwerking op het werk.

life-of-mindfulness